Arbejdsområder

Konjunkturudsigter for dansk økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ansvaret for at overvåge og analysere dansk økonomi. Ministeriet udgiver tre gange årligt regeringens prognoser for dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse.

Strukturpolitiske analyser og reformer

Ministeriet gennemfører analyser, der danner baggrund for politikudvikling og understøtter reformer på det strukturpolitiske område. 

Kommunal- og regionaløkonomi

Afdelingen tager sig af rammerne, styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi.

Kommuner og regioners styrelse

Afdelingen er øverste tilsynsmyndighed over for kommuner og regioner og har ansvaret for reglerne om kommuners og regioners styrelse og inddeling.

Valg og folkeafstemninger

Information om valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd samt folkeafstemninger.

Frikommuneforsøg

Området handler om frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.