Momsrefusion

Momsrefusionsordningen for kommuner og regioner har til hensigt at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunernes og regionernes egenproduktion og køb af varer og ydelser hos private leverandører.

Ved at refundere momsudgifter ved køb hos private leverandører bliver det konkurrencemæssigt neutralt for en kommune eller region at vælge mellem egne eller andres ydelser. Udover momsudgifter refunderes også visse udgifter til lønsumsafgift via ordningen.

Her på siden kan du blandt andet finde den seneste positivliste og konkrete eksempler på ministeriets udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen.

 

 

Orienteringsskrivelser om ændringer af momsrefusionsbekendtgørelsen

Orienteringsskrivelse af 22. december 2016 om ændringer af bekendtgørelse om momsrefusionsordningen for kommuner og regioner

 

Positivlisten

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

 

Udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen