Europarådet og andre internationale opgaver

Europarådet arbejder bl.a. med lokaldemokrati, styring af lokale og regionale myndigheder og samarbejder mellem lokale og regionale myndigheder på tværs af landegrænser.

Arbejdet i Europarådet fokuserer på rammerne for lokalt selvstyre, deltagelse og inddragelse i det lokale samfund, ligesom det fokuserer på rammerne for samarbejder mellem lokale myndigheder over landegrænser, reformer af lokale og regionale myndigheder m.v. 

Økonomi- og Indenrigsministeriets opgave i Europarådet er forankret i ”European Committee on Democracy and Governance (CDDG)”. Du kan læse mere om Europarådet på Europarådets hjemmeside og på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Arbejdet med demokrati og styring af lokale og regionale myndigheder har bl.a. udmøntet sig i konventioner og protokoller inden for området. Danmark har ratificeret flere af disse. Derudover arrangerer CDDG bl.a. workshops og udarbejder anbefalinger, analyser og såkaldte ”toolkits” om udvalgte emner. 

Afdelingen er herudover løbende involveret i andre internationale opgaver, som berører mere overordnede forhold vedrørende kommuner og regioner. Det gælder f.eks. det årlige Nordiske Kommuneministermøde.