Konjunkturudsigter for dansk økonomi

Om arbejdsområdet

Ministeriet overvåger den danske og internationale økonomi, analyserer centrale økonomiske sammenhænge og udarbejder økonomiske prognoser. Opgaverne består i at følge udviklingen i en række nøgletal, herunder BNP, beskæftigelse, eksport, investeringer og produktivitet. Arbejdet bliver offentliggjort tre gange årligt i Økonomisk Redegørelse, der indeholder regeringens prognose for udviklingen i dansk økonomi. Prognosen er en del af beslutningsgrundlaget, når regeringen tilrettelægger den økonomiske politik.

Arbejdet involverer også mere dybdegående analyser af aktuelle, relevante emner, fx udviklingen på arbejds- eller boligmarkedet eller den danske produktivitetsudvikling. Analyserne offentliggøres som serien Økonomisk Analyse.

Nyheder om konjunkturudsigter for dansk økonomi