Strukturpolitiske analyser og reformer

Om arbejdsområdet

Ministeriet gennemfører analyser, der danner baggrund for politikudvikling og understøtter reformer på det strukturpolitiske område. Det handler blandt andet om skatter og afgifter, arbejdsmarkedet, uddannelse, vækst, energi mv. Det sker ofte i et tæt samarbejde med andre ministerier.

Ministeriet har samtidig ansvaret for at udvikle og vedligeholde Lovmodellen, som er et registerbaseret system af mikrosimuleringsmodeller. Lovmodellen anvendes af en række ministerier til beregning af provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger på en bred vifte af lovgivningsområder, fx indkomstskat og overførsler. I forlængelse heraf udgiver ministeriet publikationen Fordeling og incitamenter, blandt andet med mål for indkomstforskellene og det økonomiske incitament til at arbejde.

Arbejdet med det strukturpolitiske område omfatter også offentliggørelse af analyser af aktuelle temaer på skatte-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet i serien Økonomisk Analyse. Herudover har ministeriet ansvaret for regeringens Nationale Reformprogram.

 

Nyheder om strukturpolitik