Lovgivning under Økonomi- og Indenrigsministeriets område

Økonomi- og Indenrigsministeriets lovgivning kan du finde på www.retsinformation.dk.

Det bemærkes, at oplistningen af lovgivning på Retsinformation endnu ikke er opdateret i forhold til ressortomlægningen i november 2016.  

Link til Retsinformation.

Link til foreløbig oversigt over lovgivning findes her.