Økonomi- og indenrigsminister

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Cv for simon emil ammitzbøll-bille

Økonomi- og indenrigsminister
Medlem af Liberal Alliance
Medlem af Folketinget

 

 • Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Københavns Storkreds fra 15. september 2011
 • Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Sjællands Storkreds fra 16. juni 2009 til 15. september 2011
 • Folketingsmedlem for Uden for folketingsgrupperne i Sjællands Storkreds fra 8. oktober 2008 til 15. juni 2009
 • Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 7. oktober 2008
 • Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Storstrøms Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007
 • Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2009
 • Kandidat for Radikale Venstre i Næstvedkredsen fra 2003 til 2008
 • Kandidat for Radikale Venstre i Vordingborgkredsen fra 2004 til 2006

 

 • Økonomi- og indenrigsminister fra 28. november 2016
 • Formand for Liberal Alliances folketingsgruppe fra 2010
 • Statsrevisor fra 1. oktober 2016 til 28. november 2016
 • Politisk ordfører, grundlovsordfører og retsordfører 2009-2016
 • Integrationsordfører fra 2015 til 2016
 • Sundhedsordfører fra 2013 til 2015
 • Integrationsordfører fra 2012 til 2013
 • Kulturordfører og idrætsordfører fra 2009 til 2013
 • Ligestillingsordfører fra 2009 til 2012
 • Formand for Ligestillingsudvalget fra 2011 til 2012
 • Bachelor i socialvidenskab, Roskilde Universitetscenter, fra 2000 til 2003
 • Student, Marie Kruses Skole, fra 1993 til 1996
 • Redaktør af »Radikal Politik« fra 2004 til 2005
 • Medlem af bestyrelsen for Krogerup Højskole fra 1999 til 2016, formand fra 2007 til 2016
 • Landsformand for Radikal Ungdom fra 2000 til 2003
 • Medlem af styrelsen for Dansk Ungdoms Fællesråd fra 2003 til 2005
 • Formand for Kronprinsesse Ingrids Fond fra 2007 til 2016

Født 20. oktober 1977 i Hillerød, søn af folkepensionist Nils Ammitzbøll Henriksen og pensioneret socialrådgiver Annie Henriksen.
Gift med Kristine Rishøj Ammitzbøll-Bille.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Økonomi- og Indenrigsministeriet  
Slotsholmsgade 10, 1216
København K

E-mail: min@oim.dk

Pressebilleder

Ministerens taler og debatindlæg

Repræsentation og kalender

Som led i åbenhedsordningen kan du her se en oversigt over ministerens udgifter og aktiviteter.

Som led i en politisk aftale, der blev indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, blev der indført en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter.

Den nye ordning betyder, at der løbende skal offentliggøres oplysninger om ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver. Ordningen indeholder også information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Se de seneste oversigter over ministerens udgifter og aktiviteter på åbenhedsordning.dk.