Tal om aktindsigt

Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger stor vægt på at sikre offentlighed og åbenhed om ministeriets arbejde. Som led i denne dagsorden offentliggør Økonomi- og Indenrigsministeriet løbende tal om ministeriets behandling af aktindsigtsanmodninger. Tallene opdateres hver måned.

Tal om Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af aktindsigtsanmodninger fra 28. november 2016 til og med februar 2019. 

Antal aktindsigtsafgørelser

265

Samlet gennemsnitlig sagsbehandlingstid i arbejdsdage

9,5

Samlet gennemsnitlig sagsbehandlingstid i arbejdsdage fratrukket de 5 pct. med længst sagsbehandlingstid

4,1

Samlet antal fulde imødekommelser i procent

66 pct.

Samlet antal afgørelser med meroffentlighed, herunder princippet i § 14

27

Anm.: Samlet gennemsnitlig sagsbehandlingstid fratrukket de 5 pct. med længst sagsbehandlingstid er taget med for at give et nuanceret billede af sagsbehandlingstiden.
Kilde: Egne beregninger.

 

Tal om Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af aktindsigtsanmodninger i februar 2019  

Antal aktindsigtsafgørelser i den aktuelle måned

8

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i arbejdsdage i den aktuelle måned

6,4

Kilde: Egne beregninger.