Nyheder og pressemeddelelser

Tilmeld nyhedsbrev

Læs mere om samtykke

Klik her for at læse mere om, hvordan Økonomi- og Indenrigsministeriet indsamler og behandler dine personoplysninger.

Abonner via RSS

Hent RSS feed

Pressekontakt

Mette Gerlach

Presse- og kommunikationschef
Mobil: 72 28 24 16

Cecilie Rex Selmer

Presse- og kommunikationsmedarbejder
Mobil: 72 28 24 17

Anne Dahl Bertelsen

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Jonathan Nielsen

Særlig rådgiver
Mobil: 41 85 10 68

Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at bidrage til øget åbenhed i den offentlige sektor. Ministeriet arbejder derfor for, at hjemmesiden løbende indeholder aktuel, let tilgængelig og pålidelig information.

På hjemmesiden finder du information om, hvordan ministeriet er organiseret, eksterne og interne målsætninger, hvilke opgaver ministeriet varetager samt information om politiske aftaler og handlingsplaner. Aktuelle nyheder vedrørende ministeriets arbejdsområde vil ligeledes fremgå sammen med diverse publikationer. Resultatkontrakter indgået mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og institutionerne på ministerområdet ligger på institutionernes hjemmeside. På oim.dk linkes til institutionernes hjemmesider. Du kan også finde de regler, som ministeriet administrerer, på hjemmesiden.

Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?

Det følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen blandt andet, at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er på Twitter og LinkedIn. Aktiviteten på de sociale medier tager afsæt i kodekset

Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker en konstruktiv dialog og opfordrer derfor til, at deltagerne holder en god tone i kommentarer og indlæg. Vi forbeholder os ret til at fjerne kommentarer, der bl.a.:

  • kan virke stødende
  • kan virke diskriminerende
  • har kommerciel karakter
  • indeholder personfølsomme oplysninger er i strid med gældende lovgivning
  • ingen relevans har for sidens tema eller det indlæg, der kommenteres

Ved gentagne overtrædelser af retningslinjerne ovenfor forbeholder vi os ret til at blokere brugeren. Deltagende skal desuden overholde den pågældende platforms retningslinjer. Det gælder hhv. Twitters retningslinjer og LinkedIns retningslinjer, eftersom det er de sociale medier, som Økonomi- og Indenrigsministeriet er aktiv på.

Vi appellerer til, at henvendelser til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der ønskes besvaret, sendes til ministeriet (fx via kontaktoplysningerne her på siden). Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager ikke sagsbehandling via sociale medier og betragter i øvrigt kommentarer på sociale medier som meningstilkendegivelser frem for henvendelser.

I det omfang, det er muligt, deltager Økonomi- og Indenrigsministeriet gerne i samtaler på sociale medier, men ministeriet kan ikke kommentere på hverken personfølsomme eller politisk følsomme sager.

Økonomi- og Indenrigsministeriet følger andre profiler/konti/sider på sociale medier for at holde sig orienteret og gå i dialog. De profiler/konti/sider, ministeriet følger, er ikke udtryk for enighed eller sympati med de holdninger, der kommer til udtryk på de relevante profiler. Ligeledes er ”retweets” eller ”favourites” på Twitter eller ”likes” på LinkedIn mv. ikke nødvendigvis ensbetydende med enighed, men udtryk for et ønske om at ville dele information eller materiale. Ministeriets sociale mediekanaler monitoreres og redigeres inden for normal kontortid.