• Social Policy in Denmark

  Publiceret 01-12-2011
  Publikation

  How is social welfare policy organised in Denmark? How is it financed? What role does local government play? What is done for families with children, elderly pe..

 • Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede

  Publiceret 01-11-2011
  Publikation

  Rapporten om indsatsen for blinde og stærkt svagtseende konkluderer, at der fortsat er udfordringer, når det gælder blinde og stærkt svagsynedes deltagelse i sa..

 • § 18 redegørelse 2010

  Publiceret 01-10-2011
  Publikation

  En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af §18-midler.

 • Folketingsvalget den 15. september 2011

  Publiceret 26-09-2011
  Publikation Valg og folkeafstemninger

  Folketingsvalget den 15. september 2011 - Uddybende publikation.

 • Generelle tilskud til regionerne 2012

  Publiceret 11-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  De fem regioner har ansvaret for sundhedsvæsenet samt regionale udviklingsopgaver. Herudover løser regionerne visse driftsopgaver for kommunerne.

 • Kommunal udligning og generelle tilskud 2012

  Publiceret 11-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt..

 • De kommunale regionale regnskaber 2008

  Publiceret 04-07-2011
  Publikation

  Publikationen giver et overordnet billede af den kommunale og regionale økonomi gennem en række oversigtstabeller, som viser udgifter og indtægter fordelt på de..

 • De kommunale og regionale budgetter 2010

  Publiceret 04-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Publikationen giver et overordnet billede af den kommunale og regionale økonomi gennem en række oversigtstabeller, som viser budgetterede udgifter og indtægter..

 • Tilskudsbog kommuner 2011

  Publiceret 01-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Publikation om "Tilskudsbog kommuner 2011"

 • Tilskudsbog regioner 2011

  Publiceret 01-07-2011
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Publikation om "Tilskudsbog regioner 2011"

Søg i arkiv