• KonjunkturNyt uge 50

  Publiceret 16-12-2016
  Publikation Konjunkturnyt

  KonjunkturNyt opsummerer denne uges danske og internationale nøgletal.

 • Økonomisk Redegørelse, december 2016

  Publiceret 12-12-2016
  Publikation Økonomisk Redegørelse Dansk Økonomi - Konjunktur

  Økonomisk Redegørelse indeholder regeringens prognose for dansk økonomi og vurdering af de offentlige finanser i årene 2016-2018.

 • KonjunkturNyt uge 49

  Publiceret 09-12-2016
  Publikation Konjunkturnyt

  KonjunkturNyt opsummerer denne uges danske og internationale nøgletal.

 • KonjunkturNyt uge 48

  Publiceret 02-12-2016
  Publikation Konjunkturnyt

  KonjunkturNyt opsummerer denne uges danske og internationale nøgletal.

 • Økonomisk Redegørelse, august 2016

  Publiceret 27-08-2016
  Publikation Økonomisk Redegørelse

  Briternes valg om at forlade EU har ført til større usikkerhed om de kommende års udvikling i Europa, og vækstudsigterne er svækket, især i Storbritannien. Som..

 • Brugertilfredshed på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet

  Publiceret 15-08-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har i løbet af maj og juni 2016 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet. Undersøge..

 • Generelle tilskud til regionerne 2017

  Publiceret 01-07-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til regionerne for 2017 udgør 91.459,8 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.287,6 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Social-..

 • Kommunal udligning og generelle tilskud 2017

  Publiceret 01-07-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til kommunerne for 2017 udgør 64.731,4 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet giver den 30. juni 2016 alle kommuner meddelelse om deres de..

 • Økonomisk Redegørelse, maj 2016

  Publiceret 27-05-2016
  Publikation Økonomisk Redegørelse

  Der er fortsat opsving i dansk økonomi. De sidste tre år er den private beskæftigelse steget med 82.000. Det har øget indkomsterne og optimismen i husholdninger..

 • Vejledning om kommunale fællesskaber

  Publiceret 07-04-2016
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Formålet med vejledningen er at gøre det nemmere for kommunerne at manøvrere i de gældende regler om kommunale fællesskaber. Vejledningen er møntet på det prakt..

Søg i arkiv