Danmarks Konvergensprogram 2017

28-04-2017
Publikation Dansk Økonomi - Konjunktur

Konvergensprogrammet redegør for udviklingen i de offentlige finanser, regeringsgrundlagets målsætninger for den økonomiske politik og den samfundsøkonomiske udvikling de kommende år.

Hent publikationen