Økonomisk Redegørelse, august 2017

31-08-2017
Publikation Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse indeholder regeringens prognose for dansk økonomi og vurdering af de offentlige finanser i årene 2017-2018.

Hent publikationen