11-12-2018
Publikation Økonomisk Analyse

Analysen ser på udviklingen i verdenshandlen gennem de seneste årtier og baggrunden for det lavere tempo i globaliseringen siden finanskrisen, effekter af Brexit for dansk økonomi samt udviklingen i markedsandele for Danmark og sammenlignelige lande.

Hent publikationen