Økonomisk Redegørelse, december 2018

17-12-2018
Publikation Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse indeholder regeringens prognose for dansk økonomi og vurdering af de offentlige finanser i årene 2018-2020.

Hent publikationen